Lene Knapstad har brei fagleg erfaring frå statleg forvaltning, domstolen (tingrett og Høgsterett) og som advokat. I dag arbeider ho mest med fast eigedom, familie- og arverett, strafferett og prosedyreoppdrag.

Knapstad er fast forsvarar for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Utdanning

2013Advokatløyve
2007Master i rettsvitskap
Universitetet i Bergen
2005Utveksling, juridiske fag
Université Lumière Lyon 2, Frankrike
2000International Baccalaureate
United World College, Wales

Arbeidserfaring

10.2019 –Fast forsvarar
Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett
01.2019 –Advokat, partner og eigar
Advokat Lene Knapstad AS
05.2018 –Utvalsmedlem
Advokatforeiningas disiplinærutval for Hordaland og Sogn og Fjordane krets
03.2015 –Advokat
Eine advokatfirma (tidlegare Advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble)
2010 – 2015Utgreiar i Juridisk utgreiingseining
Noregs Høgsterett
2013 – 2014Dommarfullmektig
Moss tingrett (6 månaders engasjement)
2007 – 2010Rådgivar/førstekonsulent
Rettsavdelinga, Seksjon for EØS- og handelsrett, Utanriksdepartementet
2007Sensor
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Skadebotrett
2006 – 2007Vitskapleg assistent
Professor emeritus Nils Nygaard, Universitetet i Bergen. Boka Skade og ansvar (2007)
2005Trainee
Thommessen Krefting Greve Lund AS, Bergen
2005Sommarvikar/praktikant
Advokatfirmaet Harris DA, Førde

Anna erfaring/verv

2019 –Medlem av forsvarargruppa i Advokatforeininga
2018 –Styremedlem Småbarnsforeldrenes barnehage Førde BA
(Prestebakken barnehage)
2017 –Medlem av FAU Førde barneskule
2017 –Medlem av Juristforbundets fagutval for straffeprosess og strafferett
2007 –Medlem av Juristmållaget
2012 – 2014Frivillig jurist i Kreftforeininga
2006Vinnar, Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen, European law students’ association

Lene har særleg kompetanse på følgjande fagfelt

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart