Fast eigedom

Juridisk hjelp til å sikre økonomiske verdiar og ideelle interesser.

Fast eigedom omfattar ofte store økonomiske verdiar og ideelle interesser for privatpersonar og næringsdrivande. Vi gir juridiske råd, utarbeider dokument og finn gode løysingar ved rettsspørsmål relatert til fast eigedom.

Vårt arbeid på fagfeltet omfattar jordskifte, plan- og bygningsrett, tomtefeste, husleige, kjøp og sal av fast eigedom, handtverkartenester, reklamasjon ved feil og manglar, og rettstvistar.

Vi gjennomfører eigedomsoppgjer og tinglysing.

Kontaktpersonar

Alle advokatane i Eine arbeider med fast eigedoms rettshøve. Ta kontakt, så finn vi den eine advokaten du treng.

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart