Fagfelt

Vi skriv avtalar og juridiske dokument, gir råd, forhandlar og fører saker for retten (prosedyre).

Eine har fleire faste avtalar om oppdrag med næringsliv og kommunar. Vi har rammeavtale med Sogndal kommune om levering av juridiske tenester til kommunen og tar regelmessig på oss oppdrag frå det offentlege som:

  • Bustyrar ved konkurs og offentleg skifte (arv)
  • Medhjelpar ved tvangssal av eigedom
  • Prosessfullmektig for kommunar i barnevernsaker
  • Fast støtteadvokat for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett
  • Fast forsvarar for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett

Advokatane i Eine har variert erfaring og ulik spisskompetanse. Kompetansen vår er størst på fagfelta lista ut nedanfor.

Fast eigedom

Juridisk hjelp til å sikre økonomiske verdiar og ideelle interesser​

Kontrakt- og selskapsrett

Klare avtalar og forretningsjuridisk rådgiving lønnar seg

Familie- og arverett

God juridisk hjelp til planlegging og gjennomføring av arv eller samlivsbrot er konfliktdempande

Strafferett

Forsvarar for privatpersonar eller næringslivet og støtteadvokat (bistandsadvokat) for offer og etterlatne etter straffbare handlingar

Barnevern

Advokat for kommunar, foreldre og ungdom i barnevernssaker

Helserett

Juridisk hjelp ved fysisk og psykisk sjukdom og undervisning i helserett

Arbeidsrett

Juridisk hjelp til arbeidstakarar og arbeidsgivarar innan arbeidsrett

Konkurs og bubehandling

Privatpersonar og selskap kan gå konkurs og mister då retten til å råde over det dei eig

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart