Helserett

Juridisk hjelp ved fysisk og psykisk sjukdom og undervisning i helserett.

Ved tvang i psykiatrien kan du klage til kontrollkommisjonen og du har også rett på advokat. Vi fører saker for kontrollkommisjonen og om nødvendig for retten, slik at dine rettar blir ivaretatt.

Vi gir juridisk råd og hjelp ved søknad om pasientskadeerstatning.

Advokat Rune Tysse underviser i helserett ved Høgskulen på Vestlandet.

Kontaktpersonar

Jan Nikolai Hvidsten
advokat

jnh@eineadvokat.no
47 71 00 40

Les meir →

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart