Konkurs og bubehandling

Privatpersonar og selskap kan gå konkurs og mister då retten til å råde over det dei eig.

Det er retten som opnar konkurs og oppnemner ein bustyrar (som regel ein advokat) som tar seg av konkursbuet. Vi kan gje juridiske råd til privatpersonar og selskap før og under konkurs, for både kreditor og skuldnar (den personen eller det selskapet som er konkurs).

Advokat Jan Nikolai Hvidsten blir regelmessig oppnemnt som bustyrar av retten.

Kontaktpersonar

Jan Nikolai Hvidsten
advokat

jnh@eineadvokat.no
47 71 00 40

Les meir →

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart