Jan Nikolai Hvidsten

Advokat, Førde

Jan Nikolai Hvidsten har lang erfaring som advokat og arbeider i hovedsak med juridisk rådgiving, men fører også saker for retten. Han har særleg kompetanse på kontraktsrett, fast eigedom, selskapsrett og arbeidsrett.

Hvidsten er bustyrar i konkurs- og dødsbu på oppdrag frå domstolen.

Utdanning

1997Advokatløyve
1994Cand. Jur.
Universitet i Bergen
1988 – 1989Militærtjeneste
1987Artium
Førde Gymnas

Arbeidserfaring

2011 –Partner
Eine advokatfirma (tidl. Advokatkontoret Tysse, Hvidsten og Amble)
2009 –Advokat, sjølvstendig næringsdrivande
Advokatfirmaet Hvidsten AS
2009 – 2011Partner
Advokatkontoret Rune Tysse og Jan Nikolai Hvidsten
2008 – 2009Advokat
Advokat Rune Tysse
2008Rådgjevar
Stiftelsestilsynet
2004 – 2008Partner
Advokatfirmaet Kyrre ANS
2000 – 2004Advokat
Deloitte advokatkontor BA
1997 – 2000Partner
Advokatfirmaet Sæverud & CO
1995 – 1997Adv. fullmektig
Advokatfirmaet Sæverud & CO
1995 – 2001Undervisning og oppgåveretting
Universitet i Bergen

Anna erfaring/verv

2019 –Vara styremedlem – Sparebanken Sogn og Fjordane
2016 –Styremedlem – Valhall NGP AS
2016 –Styremedlem – Miras Industries AS
2013 –Styremedlem – Langeland Skisenter
2012 –Styremedlem – Førde Torg AS
2010 –Styreformann – Spenst Førde AS
2002 –Styreformann – Bonaparte AS

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart