Rune Tysse

Advokat, Sogndal

Rune Tysse har omfattande prosedyreerfaring for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og for domstolen. Han har særleg kompetanse innan barnevern, familie- og arverett, helsejuridiske emner og strafferett, men arbeider innanfor eit breitt fagfelt.

Tysse er fast bistandsadvokat for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett. Han underviser ved Høgskulen på Vestlandet i faga barnevern, barn si rettslege stilling, helsejuss, familie og arv.

Utdanning

1997Advokatløyve
1994Cand. Jur
Universitet i Bergen
1986Sosialhøgskulen Trondheim

Arbeidserfaring

2012 –Fast bistandsadvokat
Sogn og Fjordane tingrett (tidl. Fjordane tingrett og Sogn tingrett) og Gulating lagmannsrett
2011 –Partner
Eine advokatfirma, (tidl. Advokatkontoret Tysse, Hvidsten og Amble)
2009 – 2011Partner
Advokatkontoret Rune Tysse & Jan Nikolai Hvidsten
1997 –Sjølvstendig næringsdrivande
Advokat Rune Tysse
1994 – 1997Advokatfullmektig
Advokatfirma Dyngen
1994 –Faglærar
Høgskulen i Vestland (tidl. Høgskulen i Førde og Høgskulen i Sogndal)
1986 – 1991Førde sosialkontor

Anna erfaring/verv

2006 – 2013Styremedlem Advokatforeningen