Tor André Amble

Advokat, Førde

Tor André Amble har bakgrunn frå selskaps- og stiftingsrett. Som advokat arbeider han særleg med foreldretvistar, fast eigedom og barnevern. Amble har eigedomsmeklarløyve og tar oppgjersoppdrag ved kjøp og sal av fast eigedom.

Amble er vara for leiar i Kontrollkommisjonen i Sogn og Fjordane.

Utdanning

2011 –Eigedomsmeklarløyve
2010Advokatløyve
2006Master i rettsvitenskap
Universitet i Bergen
2000 – 2001Militærtjeneste

Arbeidserfaring

2011 –Advokat, sjølvstendig næringsdrivande
Advokatfirmaet Amble AS
2011 –Partner
Eine advokatfirma (tidl. Advokatkontoret Tysse, Hvidsten og Amble)
2009 – 2010Advokatfullmektig
Advokat Rune Tysse
2006 – 2009Rådgjevar/førstekonsulent
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Anna erfaring/verv

2020 –Vara for leiar for Kontrollkommisjonen i Sogn og Fjordane
2011 –Juridisk konsulent for medlemmer av Motorførernes Avholdsforbund (MA)
2011 –Juridisk konsulent for medlemmer av Kongelig Norsk Automobilklub (KNA.)

Tor Andre har særleg kompetanse på følgjande fagfelt

BESØKSADRESSE

Hafstadvegen 21,
6801 Førde

Gravensteinsgata 19,
6856 Sogndal

Sjå kart

Hafstadvegen 21,           Gravensteinsgata 19,
6801 Førde                     6856 Sogndal

Sjå kart